Barnsidan - Barnsidan
Meny

Barnsidan

Så har barnen haft det under pandemin

Under november och december 2020 genomförde Folkhälsomyndigheten en studie bland elever i årskurserna 5, 7 och 9. Totalt 899 elever i olika skolor har svarat på en enkät innehållande drygt 20 frågor, bl.a. om elevernas hälsa, skoltrivsel, skolprestationer, skolstress samt frågor om covid-19.

Svaren visar att pandemin har påverkat barnens vardagsliv mycket och varit en källa till oro.

Resultaten från studien presenteras i denna publikation från Folkhälsomyndigheten. Här är några utvalda exempel av vad studien visar om barnens vardag under pandemin.

Majoriteten har oroat sig för coronaviruset

Sju av tio barn har uppgett att de var oroliga för viruset, antingen för egen del eller för att någon närstående skulle bli sjuk eller drabbas. Allra mest oroade sig femtonåriga flickor och den genomgående trenden är att flickor oroat sig mer än pojkar.

Andel flickor och pojkar, i respektive ålder, som uppgav att de var mycket oroliga, lite oroliga eller inte oroliga för coronaviruset, t.ex. för att de själva eller nå-gon i deras närhet ska bli sjuk. Bild: Diagrammet visar andel flickor och pojkar, i respektive ålder, som uppgav att de var mycket oroliga, lite oroliga eller inte oroliga för coronaviruset, t.ex. för att de själva eller någon i deras närhet ska bli sjuk. Källa: Folkhälsomyndigheten

Pandemin har påverkat umgänge med kompisar och fritidsaktiviteter

Vart fjärde barn i undersökningen uppger att deras umgänge med kompisar har påverkats mycket eller ganska mycket. Även här har flickorna uppgett att de påverkats i högre grad än vad pojkarna har angett.

Mer än hälften av skolbarnen uppgav att deras fritidsaktiviteter påverkats mycket eller ganska mycket av pandemin. Skillnader mellan flickor och pojkar verkar finnas även här, men är inte statistiskt säkerställda.

Få anser att pandemin påverkat skolarbetet

Sveriges grundskolor, förskolor och fritidshem var huvudsakligen öppna under hela 2020 medan gymnasieskolorna hade undervisningen på distans. Men även om distansundervisningen framförallt har bedrivits i gymnasieskolan, så har de andra skolformerna påverkats av pandemin på olika sätt, exempelvis genom en ökad frånvaro bland elever och lärare.

Glädjande nog verkar det inte påverkat barnen i grundskolan så mycket. Endast 10% av skolbarnen uppger att pandemin påverkat deras skolarbete mycket eller ganska mycket under 2020.

Fritid och umgänge spelar stor roll för skolbarn

I enkäten fanns även mer öppna frågeställningar om pandemin påverkat på något annat sätt och 164 barn svarade. Det mest förekommande svaret var att man inte kunnat träffa mor- och farföräldrar eller andra närstående och att man inte kunde göra saker som att gå på bio, åka på semester, gå i affärer, träffa kompisar osv. Ett fåtal barn med förälder i riskgrupp tog upp att de oroat sig för sin föräldrar och inte fått umgås med kompisar för att minska smittrisken.

Familj med munskydd på är ute på promenad i stadsmiljö

Mina egna tankar om hur barn och familjer påverkats av pandemin

Som förälder till tre barn i olika skolformer (grundskola, gymnasiet och universitet) så känns resultatet från studien högst väntat. Den ringar in exakt hur det varit för min yngsta tjej som gått i sjuan detta år. Skolan var ungefär som vanligt under hösten, men under våren har det varit distansundervisning ungefär hälften av tiden. Det har inte varit nåt häng efter skolan, inga sleepovers, inga kalas, inga skolavslutningar och ganska mycket skärmtid och inaktivitet rent generellt. Inga cuper eller basketmatcher blev av och de träningar som kunde genomföras var extra uppskattade eftersom de förutom träning var en sätt att umgås lite grann.

Precis som för alla andra har hela tillvaron gått på sparlåga sen våren 2020, men för en trettonåring är ett och ett halvt år en väldigt stor del av livet (mer än 10%)!

I min familj har alla varit hemma mycket under hela pandemin och hållit oss i vår bubbla. Vi vuxna har kunnat jobba hemifrån och de stora barnen har mestadels haft undervisning på distans. Jag har åkt och handlat sent på kvällarna för att undvika trängsel och det har känns som veckans höjdpunkt att få anledning att komma ur huset. Den enda som varit utanför "bubblan" regelbundet är hon som gått på högstadiet. Julen firade vi utomhus och via zoom och andra firanden blev nerbantade eller inte av.

Julen 2020 framför zoom med tjocka släkten

För att ge utrymme till allt jobb och skola på distans och mer hemmatid har vi renoverat rum, fixat fler arbetsplatser och ökat trivseln hemmavid.

Det har varit en trist och stundtals orolig tid, men samtidigt har jag fått se mer av mina barn än jag annars skulle gjort i det här skedet i livet. Det är jag något jag i smyg är lite tacksam för. Min stora universitetstjej hade nog flyttat till studentkorridor och sonen som gått sista gymnasieåret hade jag nog knappt sett annat än på väg till eller från studentfiranden.

Men nu när vi ser att pandemin äntligen börjar klinga av är det dags för livet att återgå till ett nytt normalläge. För mig känns det viktigt att se till de ungas behov att få tillbaka den här förlorade tiden och att de återigen kan utvecklas med undervisning på plats i skolan och forma sina liv umgängen med släkt och kompisar och meningsfulla fritidsaktiviteter.


Hur har pandemin varit för dig och din familj? Berätta gärna i kommentar nedanför.

Skrivet av: Barnsidan
taggar
corona  covid-19  
Postat 2021-06-22 13:26 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Hemligheten bakom bra (och dåliga) vanor

Gah! så trist med fasta läggtider, använda tandtråd varje dag, checka av todo-listor och att veckohandla.

Men jag har omvärderat detta genom åren när jag märkt hur mycket som faktiskt redan är vanor och att allt blir lättare om man har vanor som går på automatik. Numera älskar jag vanor! Inte för vanorna i sig utan för att man frigör mycket energi och faktiskt får mer tid att vara spontan och fri.

Nu har jag också nyligen läst boken "Atomic Habits" ("1%-metoden" som nu finns översatt till svenska) av James Clear. Hela bokens upplägg bygger på vetenskap om mänskligt beteende och allt är egentligen sunt förnuft. Men boken ger mer förståelse till vad som skapar vanor. Dessutom får man incitament till att både omvärdera tanken om att "rutiner är trist" men också försöka göra fler saker till vanor.

Tanken i boken är att man genom att bli bara lite bättre varje dag så har man med "ränta på ränta" förbättrat sig själv och sitt liv otroligt mycket till slut. 

Resten av texten är både ett slags refererat av det jag tagit fasta på i boken men också en liten tillämpning av tankarna ur ett föräldraskapsperspektiv.

Varför är goda vanor bra?

Man sparar otroligt mycket energi och tankekraft om man slipper fundera på om och hur man ska göra alla saker som man måste göra. Ta t.ex. att borsta tänderna, det gör man ju helt på rutin. Man frågar sig inte "ska jag borsta tänderna, vad är det för mening med det?" eller "hmmm.. hur gör man när man borstar tänderna, tar man tandkrämen innan eller efter man borstat?". Man frågor sig inte ens "när" man ska borsta tänderna - man bara gör det när det är dags - eller hur?

Ju fler vanor som går på automatik desto mer energi frigörs till annat. Genialiskt va? 

Tandborstning är ju en enkel vana, men samma logik kan användas på alla handlingar.

Vanor bygger och omformar din identitet

Visst har du, som många andra, funderat över ditt "Varför?" här i livet och vem vill du vara? Oavsett var du är just nu så vill de flesta förbättra och utveckla sig för att nå framgång eller få ett mer gynnsamt läge. Att ha goda vanor är fundamentet. Har du till exempel som mål att ha ett välkomnande hem, en bra relation med dina närmaste och ha en stark och frisk kropp så behöver du jobba med de vanor som går i linje med det.

Med de vanor du har befäster du vem du är och vad du får får resultat. Om du bäddar sängen varje dag förstärker du bilden av dig själv som en som är ordningsam, äter ni middag tillsammans varje dag befäster ni bilden av en härlig familj osv. Och det funkar tyvärr tvärtom med de dåliga vanorna. Om du skippar att gå till gymmet varje dag befäster du bilden av en som struntar i sin hälsa och får barnen lägga sig när de vill befästs bilden av att nattsömn inte är så viktigt.

Din identitet får dig att behålla vanor

När du tillräckligt många gånger befäst bilden av dig själv som den du vill vara kan den identiteten hjälpa till att hålla igång en bra vana. Om man t.ex ser sig själv som en som en bokläsare kommer man se till att köpa böcker, läsa böcker, gå med i bokcirklar, prata om böcker och på andra sätt odla identiteten. Och tvärtom så kan även dåliga vanor befästa en identitet som man kanske inte eftersträvar. Ser man på sig själv som en slarver som inte tycker läxor och att passa tider är så viktigt så kommer man förmodligen göra läxorna i all hast i sista sekunden och fortsätta förlita sig på tur för att komma ihåg viktiga saker (fast en enkel grej skulle kunna vara att använda kalenderfunktionen i telefonen).

Hur kan man sätta goda vanor eller ändra en dålig vana?

Först måste man få begrepp om hur vanor uppstår. Allt mänskligt beteende startar alltid med en signal som väcker en känsla eller ett behov. För att tillfredställa behovet utför man en handling som ger ett resultat. Blir resultatet tillfredställande kommer samma signal troligtvis att trigga samma beteende nästa gång. Ju fler gånger samma signal som följs av samma beteende får tillfredsställande resultat desto starkare befästs loopen - en vana har uppstått.

Denna cirkulära logik i fyra steg (signal, känsla/behov, handling, resultat) är en modell som James Clear har utvecklat från den ursrpungliga "The Habit Loop" som innehåller tre delar och först presenterades i boken "Vanans makt" (The Power of Habit) av Charles Duhigg.

The habit loop, fritt översatt från James Clears modell fråpn Atomic Habits

Bilden visar upp de fyra delarna i loopen som bygger upp vanor. Modellen är fritt översatt från James Clears version som återfinns i Atomic Habits.

Oavsett om man delat upp det i tre eller fyra steg så gäller loopen för alla vanor, goda som dåliga.

Några exempel på loopar (som kan skapa en vana)

 • Det börjar skymma och du gäspar och gnuggar dig i ögonen vilket följs av att din förälder ser det sin tecknen på trötthet och påbörjar en lugn nattningsritual som gör att du mätt somnar och sover gott till du vaknar och är pigg.
 • Du kommer hem från skolan och ser ditt skrivbord förberett för att göra läxor. Du gör läxorna och får bra resultat på matteprovet dagen efter.
 • Du vaknar och ser telefonen som ligger bredvid kudden och sträcker dig efter den. Du har fått massa notiser och scrollar nyfiket vidare (trots att tiden rinner iväg och du blir sen till bussen).

Ju yngre eller mer oerfaren man är desto färre loopar har man gjort och därmed är man mer formbar men också mer oförutsägbar eftersom man fortfarande testar sig fram för att nå tillfredställande resultat. (Det är en av de saker som gör det så jobbigt att vara förälder :))

För att sätta en vana krävs repetition och tillfredställande resultat, det kommer leda till att de neurologiska banorna för beteendet sätts och förstärks. För att förstärka en vana man anser är en god vana kan man använda dessa principer som förstärker varje del i loopen:

 • Princip 1 - Gör det uppenbart (synliggör och förstärk signalen)
 • Princip 2 - Gör det attraktivt (förstärk känslan/behovet)
 • Princip 3 - Gör det enkelt (underlätta handlingen)
 • Princip 4 - Gör det tillfredsställande (få ett positivt resultatet)

För att bryta en dålig vana kan man omvänt försöka störa eller kortsluta loopen. Ovanstående principer gäller alltså omvänt (se mer nedan).

  Princip 1 - "Gör det uppenbart"

  Här handlar det om att synliggöra och förstärka signaler som kan sätta igång loopen. Exempel på signaler är något man ser, en plats, en doft, ett ljud, en tidpunkt på dagen eller andra människor. På förskolor jobbar man jättemycket med det visuella, t.ex. har man genomskinliga plastbackar för alla leksaker så barnen ser vad som är där i och kan bli leksugna. Den som gått förbi en 7eleven och känt doften av kanelbullar vet vilka känslor och handlingar som kan triggas av en så enkel sak som doft. Och för de flesta är ljudet från glassbilen en stark signal att gå ut och köpa glass.

  Så kopplat till de goda vanor du vill få till så är det nog inte så svårt att klura ut vilka signaler du kan göra synliga både för dig själv och för ditt barn för att trigga igång en god vana.

  När jag skriver den här texten har jag precis gjort ett superenkelt test hemma. Jag älskar när min son övar och spelar på sin gitarr och efter att ha läst bokens kapitel om Princip 1 ville jag testa och se om jag kunde få honom att spela mer än han gör nu. Så jag gick jag till hans rum och hämtade gitarren som stod bakom dörren och ställde den istället vid bokhyllan i vardagsrummet som man ser direkt när man kommer upp för trappan. Och jag lovar - detta är nästan skrattretande - första gången han gick uppför trappan så såg han gitarren, tog den och satte sig i soffan och började spela fast han egentligen var på väg till köket för att äta mellis.

  Princip 2 - "Gör det attraktivt"

  En handling kommer inte utföras om motivation saknas - oavsett hur stor eller tydlig signalen är. Är man allergisk mot glass har man ingen motivation att äta glass och då kommer glassbilens melodi inte trigga igång beteendet att gå ut och köpa glass. Så här handlar det om att hitta de motiv som kan leda till handlingen.

  En grundläggande motivator för människan är frihet och självbestämmande så alla handlingar som man känner att man väljer själv blir mer attraktiva än de man tvingas göra. Låt ditt barn få välja mellan olika saker (som alla leder till målet) så kommer barnet känna sig motiverat att göra handlingen.Jag har märkt att detta funkar enklast när barnen är yngre (och inte lika lätt kan förstå den vuxnes motiv) men även för äldre barn och tonåringar kan det funka.

  Vid diskussion med tonåring om tid att vara hemma en fredagskväll (mål: tryggt få hem barnet i tid)

  Förälder: Jag kan hämta dig kl 23.30 eller så tar du bussen 22.45.

  Barn: Jag tar bussen!

  Vid diskussion med 4 åring om val av kläder (mål: få barnet att klä sig lite fin inför kalas)

  Förälder: Ska du ta den röda kjolen och Pippi-strumpbyxor eller klänningen med Hello Kitty på?

  Barn: Jag tycker om Pippi Långstrump!

  Eftersom vi är sociala flockvarelser är andra människors tankar och åsikter också en stark motivator för alla människor. Vi kommer alltid förhålla oss till vad andra gillar och lär oss önskade beteenden genom att iaktta och härma andra som betyder mycket för oss. Därför är det smart att omge dig och ditt barn med så många goda förebilder som möjligt befinna sig i miljöer som motiverar de goda vanorna.

  Som förälder till yngre barn är detta lätt (och svårt på samma gång) då man är barnens främsta förebild och ens egna goda vanor kan verka motiverande för barnen. Om du läser mycket böcker eller spelar schack hela dagarna kommer barnen vara motiverade att läsa respektive gilla schackspel. Om du äter frukost varje morgon kommer det vara självklart att starta dagen med frukost även för ditt barn.

  I takt med att barnen blir äldre så minskar den direkta påverkan som förebild och ersätts av kompisar och andra vuxna. Det betyder inte att du inte längre kan påverka eftersom du kan styra vilka miljöer och sfärer ditt barn rör sig i. Se till att välja en skola som passar era värderingar och hjälp barnen att välja aktiviteter där de goda vanorna ses som norm.

  Princip 3 - "Gör det enkelt"

  Den här principen går inte ut på att underlätta för barnet genom att göra handlingen åt dem utan att underlätta för barnet att själv göra handlingen. Ta bort hinder och kratta managen för att göra det så enkelt som möjligt för barnet att utföra handlingen.

  Om du vill att barnet gör läxor och övar upp studievanan så se till att det finns en inbjudande och harmonisk plats att göra läxor på. Vill du att familjen äter mer frukt och mindre socker så se till att ha ett fruktfat stående framme och köp inte hem kakor, glass och godis annat än till speciella tillfällen.

  Vill du att barnen spelar brädspel hellre än tv-spel? Ställ fram en trave brädspel och pussel på ett bord som är fritt från andra saker och lägg undan handkontrollerna till tv-spelet i en låda där de förvisso är tillgängliga men inte syns.

  Princip 4 - "Gör det tillfredsställande"

  Detta sista steg i loopen är viktigt eftersom det avgör sannolikheten för att samma signal kommer leda till att vanan förstärks eller bryts. Blir resultatet positivt kommer sannolikheten för upprepat beteende att öka och tvärtom; om resultatet är negativt kommer sannolikheten minska.

  Resultat av handlingar på kroppsliga behov som hunger, törst, trötthet, närhet mm brukar vara direkt och otvetydig. Det är lätt att avgöra att handlingen "äta chokladkaka" var positiv för det smakade gott och handlingen "dricka vatten" var positiv för nu är jag inte törstig längre. Andra handlingar som har mer abstrakta resultat behöver feedback utifrån för att sluta loopen.

  Som förälder har man en stor makt över barnets upplevelse av resultatet av sin handling. När barnen är små har de i stort sett bara oss att sätta sina referensramar efter och ger vi dem positiv feedback på en handling som vi bedömer som bra så kommer det förstärka vanan mycket. Leenden, positiv glad röst, beröm, hyllningar, guldstjärnor och glada tillrop är viktiga för att få barn att etablera goda vanor. Du kan inte skämma bort ditt barn för mycket med positiv feedback så länge det du uttrycker är äkta och från hjärtat.

  Ju äldre barnen blir desto mer har de lärt sig och kan avgöra om en handling gav bra resultat, och är inte i direkt behov av att få feedback från andra. Men människor i alla åldrar kan stärka sina vanor när upplevelsen av resultatet är positivt och effekten verkar stärkas när det positiva kommer utifrån. Detta är något som spelindustrin vetat om länge och som även plockats upp av andra, t.ex. appar för utbildning och träning men även sociala medier. För att förstärka redan positiva resultat har man lagt till olika typer av positiv feedback som är helt fiktiv. Mekanismen som kallas "gameification" (och får en att vilja fortsätta spela) ökar effektivt sannolikheten att handlingen blir en vana.

  S.k. "pins" i SkiStar-appen som uppmuntrar skidåkningDuolingo - en app för att lära sig språk - uppmuntrar vanan genom att hålla en obruten serieAppen Pokemon Go ger fiktiva medajler för att motivera till fortsatt spelande

  Bild: Exempel på hur positiv feedback i tre olika appar uppmuntrar en vana.

  Men hur bryter man en dålig vana?

  Rent generellt förordar jag förhållningssättet "plussa på det positiva" eftersom positiva känslor förstärker beteende och bygger självkänsla mycket starkare än vad negativa känslor gör. Så börja med att jobba på de goda vanorna och ta itu med de dåliga vanorna först när de börjar bli problematiska och de goda inte väger över.

  För att bryta en dåliga vana ska man använda principerna tvärtom

  • Gör det osynligt
  • Gör det oattraktivt
  • Gör det svårt
  • Gör det otillfredsställande

  Med lite uppfinningsrikedom kan du säkerligen själv tänka ut hur du kan använda principerna omvänt för din egen del och situation.

  Jag rekommenderar alla som är intresserade av detta med vanor och rutiner att läsa boken "1%-metoden - Minimala förändringar, maximala resultat: ett revolutionerande system för att bli en procent bättre varje dag" och även att ta en närmare titta på James Clears webbplats "atomichabits.com".

  Om du tyckte om den här texten så skriv gärna en kommentar så blir jag glad och kanske skriver mer i samma ämne. Tack för du läst ända hit :)

  Skrivet av: Barnsidan
  Postat 2021-03-19 20:54 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

  Varför sa ingen hur jobbigt det är med barn?

  Blöjbyten, vaknätter, snor, trots, utbrott och nerkissade kläder. Kladd, syskonbråk, vattkoppor och tidiga skjutsar till fotbollsträning. Tandsprickning, sömnbrist, matvägran och evighetstjafs om meningslösheter. Bråk i baksätet, stökiga rum, skoltrötthet och hysteriska barnkalas. Trampa på legobitar, bli däckad av vinterkräksjuka, missa planeringsdagar och vada genom en miljon skor i hallen. Att oroa sig om natten när ungen är ute och ränner. Ha ångest över att de blir utfrysta eller mobbade, att inte få inbjudan till ett enda kalas.

  Allt det och lite till var jag beredd på. Allt det där kunde jag föreställa mig, förbereda mig för och parera under tiden.

  Men att barnen ska lämna en går emot allt som hitintills varit meningen med livet!

  För dem är meningen att bryta sig loss och vara fria. Det är meningen att de ska frigöra sig och stå på egna ben. Det är meningen att de ska bli självständiga och klara sig utan mig.

  Det är meningen, för barnen ja. Men hur kan det vara meningen för mig?

  Ja, allt skulle vara så mycket värre om de inte hade förutsättningar och förmågor att klara sig själva. Om deras fysiska eller mentala förmågor satte käppar i hjulet för frigörelsen. Såklart.

  Tomheten efter ett liv fullt med barnen - går den nånsin att komma över? I tanken kompenseras den inte av den återvunna friheten att göra som man vill och helt rå om sin tid och sina tankar.

  Det sägs att människans artframgång beror på en  ”mormorsgen” som innebär att vi, till skillnad från alla andra däggdjur, fortsätter leva även efter de fertila och barnalstrande åren. Det innebär att vi kan hjälpa våra barn att ta hand om sina barn vilket stärkt vår arts överlevnadsgrad. Kanske det kan bli en tröst för framtiden?

  "Making the decision to have a child - it is momentous. It is to decide forever to have your heart go walking around outside your body."

  Elizabeth Stone

  Skrivet av: Barnsidan
  Postat 2019-10-08 19:55 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

  "Förstå ditt barns hjärna" - ny bok om barnets emotionella och intellektuella utveckling

  I den här banbrytande och kritikerrosade boken erbjuder neuropsykiatriken Daniel J. Siegel och föräldraskapsexperten Tina Payne Bryson 12 nyckelstrategier som stimulerar barnets emotionella och intellektuella utveckling och som leder till lugnare och gladare barn.

  Författarna förklarar hur nervbanorna i barnets hjärna är kopplade och hur hjärnan mognar. Övervåningens hjärna, som fattar beslut och balanserar känslor, är inte färdigutvecklad förrän vid tjugofemårsåldern. Och särskilt hos små barn tenderar den högra hjärnhalvan med sina känslor att ta kommandot över den logiska vänstra hjärnhalvan. Inte undra på att barn får frispel, slåss eller sitter tysta och tjurar.

  Genom att tillämpa de här upptäckterna i det dagliga föräldraskapet kan du omvandla varje utbrott, gräl eller rädsla till en möjlighet att integrera ditt barns hjärna och främja en positiv utveckling.

  Boken finns att köpa i butik på Akademibokhandeln samt på nätet hos bl.a. Adlibris och Bokus från och med 14/6 - men går att förbeställa redan nu.

  Förstå ditt barns hjärna - 12 banbrytande strategier som stimulerar barnets emotionella och intellektuella utveckling (länk till adlibris)

  Du kan kan också läsa mer på  bokens egen hemsida www.barnetshjärna.se

  Där finns även ett par videor med övningar från boken som med fördel kan ses av både vuxna och barn: Hjärnan i handen och Höger och vänster hjärna

  “Siegel och Bryson visar att en integrerad hjärna med delar som samverkar på ett samordnat och balanserat sätt skapar en bättre förståelse för självet, starkare relationer och framgång i skolan - bland andra fördelar. Med illustrationer, diagram och till och med en praktisk "kylskåpslapp" har författarna gjort sitt yttersta för att göra hjärnvetenskap föräldravänlig.” - Publishers Weekly

  Skrivet av: Barnsidan
  Postat 2019-06-10 10:00 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

  Prickens kompisar - förlaget som ger ut böcker med funkistema

  Funkibator är en förening som vill skapa en så gynnsam miljö för personer med funktionsnedsättning som möjligt. Funkibator har en viss inriktning mot rörelsenedsättning, synnedsättning, neuropsykiatriska diagnoser samt många olika sorters dolda nedsättningar. Det finns ingen skarp gräns vad gäller exakt diagnos, ålder, bostadsort el dyl - alla som vill kan och får vara med.

  En röd tråd är att lyssna och släppa fram personer och att tankar, idéer och engagemang ska komma underifrån. Ett resultat av det tänket är projektet Prickens kompisar som startades efter att Funkibator upptäckt att det finns alldeles för få barnböcker med funkistema.

  Målet med satsningen som startade 2017 har varit att producera ca 30 nya barnbokstitlar och man är på god väg!

  I skrivande stund finns 13 böcker utgivna av Funkibator förlag (Prickens kompisar).

  Här listas ett urval

  Allihopa kan du läsa mer om här

  Och här kan du beställa; adlibris, bokus, akademibokhandeln.

  Prickens kompisar - Funkibator förlag

  Ett annat tydligt mål med satsningen är att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning, vilket idag är mer möjligt tack vare internet och annan ny teknik.

  Satsningens projektledare Pia Hammargren har själv varit med och gett idéer till och illustrerat några av böckerna. Hon använder själv rullstol och var barn på 70-talat då det nästan helt saknades böcker för henne att identifiera sig med. I Pias böcker heter huvudpersonen Julia, berättelserna om Julia har tolkats från Pia och därefter författats av Stefan Johansson. 

  Läs mer om Prickens kompisar här

  Skrivet av: Barnsidan
  Postat 2019-03-21 08:49 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

  Två nya böcker för familjer som gillar att vara ute i naturen

  Förlaget Calazo har släppt två nya böcker som vänder sig till barn och föräldrar med intresse för djur, natur och uteupplevelser.

  Svenska däggdjur

  Svenska däggdjur är en lite annorlunda och lekfull bok som vill väcka barnens intresse för de vilda djuren i Sverige. Illustrationerna är gjorda av en av våra internationellt mest kända tecknare, Mattias Adolfsson. Texterna i boken är skrivna av Sara Hjelmstedt och är anpassade för åldersgruppen 6-9, boken går antingen att läsa själv av barnet eller läsas högt av en vuxen.

  Läs mer och hitta smakprov ur boken här

  Köp boken via adlibris

  Barnens utebok

  Den här boken är tänkt som en hjälp till föräldrar som vill inspirera sina barn att leka mer utomhus. Boken innehåller massor av tips på lekar, recept, pyssel och andra aktiviteter kopplade till att vara utomhus.

  Läs mer och hitta smakprov ur boken här

  Köp boken via adlibris

  Skrivet av: Barnsidan
  taggar
  boktips  Calazo  djur och natur  
  Postat 2019-02-13 16:06 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

  Nallu Puh kommer tillbaka för att rädda Christopher Robin

  Alla antihjältars hjälte - Nalle Puh - är tillbaka i en film med sin älskade vän Christopher Robin. I huvudrollen ser vi Ewan McGregor som Christopher Robin. Filmen släpps på DVD och Blu-Ray den 25/2-2019.

  Du kan förboka (och senare köpa) den här Blu-Ray och DVD.

  Bild: ©Disney

  Filmen handlar om Christopher Robin, den lilla pojken som en gång i tiden älskade att ge sig ut på äventyr i Sjumilaskogen, som nu har blivit vuxen. Han känner sig vilsen i vuxenvärlden och nu måste hans barndomsvänner, Nalle Puh, Nasse, I-or och Tiger, ge sig ut i vår värld för att hjälpa Christoffer Robin hitta tillbaka till den omtänksamme och lekfulle lille pojken som fortfarande finns inom honom.

  Se trailer för filmen

  Filmen visades på biografer i höstas och fick fina recensioner i bland annat SvD som skriver:

  "...en fin film, vackert fotad, tonsatt och animerad: färgad både med förlagans särart och ett vemodigt stråk om barndomens oundvikliga slut."

  Skrivet av: Barnsidan
  Postat 2019-02-11 16:59 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

  Så giftiga är barnens leksaker

  Enligt kemikalieinspektionen innehåller 15-20 procent av alla kontrollerade leksaker och barnvårdsartiklar för höga halter av giftiga ämnen.

  Populära leksaker

  Så sent om i somras varnade den Miljöstyrelsen i Danmark för att den populära leksaken squishy innehöll stora mängder skadliga kemikalier. En annan populär leksak som varit under luppen är slajm. Tidigare i år visade en brittisk undersökning att slajm kan innehålla upp till fyra gånger mer borsyra, ämnet som ger slajmet dess konsistens, är vad som är tillåtet inom EU.

  "Dessvärre är inflödet av leksaker tillverkade utanför EU enormt och under hösten har EU-kommissionens informations- och varningssystem Rapex flera gånger haft med diverse platsleksaker, till exempel dockor, hoppbollar och byggsatser, på sin ”serious risk”-lista på grund av att de innehöll ftalater och farliga kemikalier."

  Begagnade leksaker

  En amerikansk studie som publicerades för några år sedan fann till exempel alarmerande höga halter av bly, kadmium och arsenik när de undersökte leksaker, tex Barbie och My Little Pony, från från 1970-80-talet.

  Brittiska forskare har rapporterat om att lego från 1970- och 80-talet innehåller flera skadliga ämnen som överstiger EU:s gränsnivåer. Här handlar det inte om själva plasten utan om färgerna, och då främst röd, gul och svart.

  Speciellt farliga är de för yngre barn som oftare stoppar saker i munnen och då exponeras extra mycket.

  Giftfria leksaker

  Det finns butiker som säljer så kallade giftfria leksaker, men dessa är små okända butiker med relativt höga priser så de konkurrerar inte i nån större utsträckning med de stora kedjorna. Ett par tips: https://www.jordklok.se https://ekoleko.se/ och https://www.smultronbyn.se/ som säljer ekologiska träleksaker.

  Gosedjur är trygga

  Gosedjur är ofta med i sängen och inte sällan nära ansiktet, vilket skulle kunna innebär att små barn lätt fick i sig skadliga kemikalier. Men enligt Frida Ramström, inspektör vid Kemikalieinspektionen så innehåller majoriteten av gosedjuren inte några farligheter.

  ..men badleksaker kan vara klokt att använda med försiktighet

  I Katarina Johansson bok Den onda badankan sammanfattas vilka farliga kemikalier det finns i leksaker. Bland annat visade det sig att till exempel badankor och uppblåsbara badleksaker, som ofta är gjorda av PVC-plast, innehåller mjukgörande ämnen som har farliga egenskaper.

  2011 visade en svensk undersökning att lakvattnet efter produkter med dessa ämnen var akut giftiga för försöksdjuren. Fem av 13 produkter som var avsedda för barn var giftiga, till exempel badleksaker och flythjälpmedel som uppblåsbara armkuddar.

  Läs mer om farliga ämnen i leksaker på forskning.se

  Boktips!

  Den onda badankan - ditt barn och de osynliga gifterna av Katarina Johansson

  I boken delar hon med sig av både fakta och enkla knep, som till exempel:

  • Undvik kläder med plasttryck.
  • Skippa våtservetterna, det går lika bra med tygtvättlappar och vanligt vatten.
  • Tapetsera hellre än måla i barnens rum.
  • Köp aldrig leksaker som luktar plast eller parfym.
  • Undvik konservburkar av metall.

  Skrivet av: Barnsidan
  Postat 2018-11-27 11:52 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

  Museer och nöjesparker satsar på höstlov och halloween

  Höstlovet står för dörren och blir ett skönt avbrott i vardagsrutinerna innan det är dags att kliva in i vintersäsongen. I år satsar många djurparker, nöjesparker och museer på höstlovet och halloween. Här är ett axplock av vad jag hittat. Fyll gärna på med egna tips i kommentarerna! :)

  Djur- och nöjesparker

  Skånes djurpark

  Skånes Djurpark bjuder på en höstfest med trolljakt, pysselverkstad, möten med ugglor och korpar som sprider magisk stämning. 10 000 kg pumpor smyckar parken och matchar skogens sprakande höstfärger.

  Den 13 oktober inleds ”Höst i djurparken” för att sedan pågå fram till den 4 november. Det är fullspäckat dagsprogram under de tre veckorna, bland annat med matningsexpeditioner där gästerna på nära håll kan se djuren aktiva. Det finns även chansen att se berguv, korp och lappuggla vid speciella fågelaktiviteter.

  Läs mer om höstveckor på Skånes djurpark

  Astrid Lindgrens Värld

  Under höstlovet är Astrid Lindgrens Värld en helt annan upplevelse än på sommaren. Träden går i en gul-röd skala och när det skymmer tänds eldkorgar och lyktor som lyser upp parken. Den friska, klara luften blandas med doften från tända grillar och nyrostade mandlar. Över 90 utställare finns på plats och bjuder på traditionell småländsk marknadsstämning. Tempot är lugnt men för leklystna barn finns det mycket roligt att göra och upptäcka. Alla som vill kan träffa Emil i Lönneberga, Pippi Långstrump, Ronja Rövardotter, Madicken, Rasmus och Paradis-Oskar.

  För första gången är Ronja rövardotter i Mattisskogen hela Höstlovet. Under höstlovet spelas dagligen fyra föreställningar i Mattisborgen.

  Läs mer om höstlov på ALV

  Orsa rovdjurspark

  Under denna vecka kommer parken ordna med lite olika aktiviteter som pyssel, ansiktsmålning, tipspromenad och pumpatävling. Dessutom - alla barn upp till 14 år som kommer utklädda till parken får halva priset på entrén.

  Läs mer om höstlov på Orsa Rovdjurspark

  Parken Zoo

  Delar av djurparken håller öppet och med extra kvällsöppet på lördagen, passa på att åka karuseller i höstmyset eller besöka spökstigen? (Sista timmen innan stängning kommer blir den ännu läskigare….)

  Läs mer om höstlov och halloween på Parken Zoo

  Kolmården

  I år är Halloween på Kolmården öppet flera dagar och senare på kvällen - massor mer rysmys för hela familjen! När mörkret lägger sig över Kolmårdens djupa skogar fortsätter spänningen - med eldshow, häxor, spöken och vålnader!  Halloween på Kolmården är anpassat för att passa hela familjen.

  Läs mer om Halloween på Kolmården

  Skansen

  Under höstlovet fylls Skansen med roliga och spännande aktiviteter. Lyssna på kusliga berättelser i stugorna, delta i pyssel och möt invånarna i den sjukdomsdrabbade staden.

  Läs mer om höstlov på Skansen

  Gröna Lund

  Halloween 2018 blir längre, större och läskigare än någonsin! Du kommer bland annat kunna gå ombord på den nya blodisande nyheten Skeppet. Under premiärhelgen 19-21 oktober och höstlovet 26 oktober-4 november slås portarna upp till ett Halloweenfirande som både är rysligt och mysigt.

  Läs mer om halloween på Grönan

  Museer

  ABBA Museet

  Under höstlovet (den 29 okt – 4 nov) erbjuds roliga och kusliga aktiviteter för både små och stora! 

  Efter stängning den 30 oktober och 1 november kan den som vågar följa med oss på en vandring genom ett mörkt och stängt museum…(rekommenderas från 15 år, barn från 12 år kan gå i vuxens sällskap)

  Läs mer om höstlov på ABBA The Museum

  Tekniska museet

  Under höstlovet dukas det upp med nyöppnade Play Beyond Play – ett helt våningsplan full med spelupplevelser samt VR, shower (slajmig kemihow och matteshow) och experiment.

  Läs mer om höstlovsprogrammet på Tekniska

  Värmlands museum

  Höstlovet på museet inleds med Halloweenfirande lördag 28 oktober. Tipspromenad i parken och bildjakt i våra utställningar för hela familjen.

  Under höstlovet kan barn och medföljande vuxen skapa fantasifulla spindlar i Spindelverkstaden eller konstruera en egen Klotterrobot. Fri entré för barn, samt medföljande vuxen.

  Se hela höstlovsprogrammet på Värmlands museum

  Moderna museet

  Foto: Åsa Lundén

  Höstlovsprogrammet börjar med en guidad familjevisning av Modernautställningen 2018. Sedan arbetar vi med skulptur i textil, lera och gips i Verkstan. Vi experimenterar och söker nya sätt att använda materialen för att hitta fram till våra egna uttryck. Under höstlovet har vi också drop-in verkstad där ni kan måla och rita. Till drop-in går ni utan att vara med på visning och vi använder oss av enklare tekniker och material såsom färg och kritor.

  Läs mer om höstlov på Moderna

  Vikingaliv

  Fyll höstlovet med spänning hos oss på Vikingaliv. Vad sägs om temat blod och blot på vikingatiden, eller varför inte vikingavärstingen Egil Skallargrimson? Upplev vår helt nyframtagna barnteatern där barnen får hjälpa ett förvirrat gäng vikingar att hitta hem.

  Läs mer om Vikingaliv

  Kalmar Läns museum

  Kom till Kalmar Läns museum på höstlovet! Här finns massvis att göra och du kan stanna hela dagen! Hela v. 44 erbjuds massor av spännande guidningar och aktiviteter.

  Se programmet här

  Historiska museet

  Följ med på spännande visning om monster, vidunder och heliga helgon under medeltiden. Få en ansiktsmålning och färglägg ett ”kyrkfönster”.

  Läs mer här

  Naturhistoriska riksmuseet

  Foto: Martin Stenmark

  Ett riktigt spännande höstlov med fascinerande djur, kvällsöppet, tävlingar och roliga aktiviteter. Nu laddar museet upp inför årets mest besökta vecka. Varje dag är Skaparverkstaden öppen. På Cosmonova har den nya filmen Pandor premiär - en film om vänskap och livsglädje för hela familjen.

  Läs mer om höstlov på Naturhistoriska

  Nobel Center

  Höstlov med kemi! Under höstlovet görs roliga experiment med färger, gelfiltrering och kromatografi i den öppna verkstaden. 

  Läs mer

  Skrivet av: Barnsidan
  Postat 2018-10-18 15:37 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

  Uppropet som hyllar och står upp för mammakroppen

  #this_is_postpartum är hashtaggen som förenar kvinnor världen över i kampen för att våga visa både kärleken till - och svårigheterna med - bebisen och kroppen efter förlossningen.

  Här är ett urval av alla bilder på den fantastiska mammakroppen efter graviditet och barnafödande som just nu delas på instagram under hashtagen #this_is_portpartum.

  Kolla in fler bilder i uppropen #this_is_portpartum

  Skrivet av: Barnsidan
  Postat 2018-09-18 09:38 | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera

  Vi finns på Instagram och Facebook

  Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook