Barnsidan - Bebis / Spädbarn
Meny

Barns utveckling > Bebis / Spädbarn

Bebis / Spädbarn


Forskare: Minska matallergi med tidiga smakportioner

Enligt en studie av forskare från bland annat Karolinska Institutet så har spädbarn som redan från tre månaders ålder fick smakportioner av jordnöt, mjölk, vete och ägg, en minskad risk för matallergi när de var tre år, jämfört med en kontrollgrupp. Läs mer

Bokstart för bebisar och små barn får mer pengar och blir permanent

Bokstart är en nationell satsning, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling för små barn (0-3 år). Bokstart drivs sedan 2015 som ett projekt, men i regeringens budgetpropostion föreslås en permanentning och årliga anslag om 20 miljoner. Läs mer


Vaccination mot rotavirus införs i vaccinationsprogrammet i höst

Rotavirus är en vanlig orsak till magsjuka hos barn, och vissa landsting och regioner erbjuder redan vaccin. Från och med i höst kommer vaccin mot det smittsamma rotaviruset ingå i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Läs mer

Autism kan synas redan hos spädbarn

Spädbarn, som senare diagnostiseras med autism, följer spontant föräldrarnas blick precis som andra barn. Men de tar mer sällan egna initiativ till att dela sin upplevelse. Detta stödjer hypotesen att barn med autism har reducerad social motivation redan när de är spädbarn. Läs mer

Nya rön om tarmflorans utveckling hos spädbarn

I den hittills största kliniska studien av mikrobiomets, dvs tarmflorans, utveckling hos spädbarn har forskare vid Baylor College of Medicine funnit att utvecklingen sker i olika stadier som kan associeras med förändringar i livsstilen under den första tiden i livet. Läs mer

Känslighet för ljus hos spädbarn kopplas till autism

Spädbarn som senare får en autismdiagnos reagerar kraftigare på ljusförändringar än andra barn, visar en svensk studie. På sikt hoppas forskarna att det ska leda till tidigare diagnos än idag, och därmed möjlighet till tidigare insatser. Läs mer

Allergiproblem och astma kan inte förebyggas med amning

I en ny studie från Uppsala universitet, SciLifeLab, visar forskare att amning snarare kan öka risken för hösnuva och eksem, medan amning inte verkar påverka risken att utveckla astma. Läs mer

Depression bland nyblivna pappor upptäcks inte - riskerar att inte få hjälp

En ny studie från Lunds universitet visar att depressioner bland nyblivna fäder kan vara vanligare än man trott. Risken är stor att de aldrig upptäcks med dagens metoder och att fäderna inte får den hjälp de behöver. Läs mer

Så kan risken för hjärnskador hos nyfödda minska

En avhandling från Sahlgrenska Akademin visar att om infektioner hos nyfödda hejdas snabbt kan risken för hjärnskador minska Läs mer

Hud-mot-hudkontakt gör pappor mer delaktiga

Hud-mot-hudmetoden gör pappor lika delaktiga som mammor i vården av för tidigt födda barn. – Den fina anknytningen till både mamman och pappan är en stor vinst, menar Emma Olsson, vid Region Örebro län som undersökt pappors upplevelse av att vårda sitt för tidiga barn hud-mot-hud. Läs mer

Cancerframkallande ämnen i palmolja som används i bröstmjölksersättning

Raffinerad palmolja innehåller ämnen som framkallar cancer, varnar EU. Palmolja finns i hälften av all världens livsmedelsprodukter och även i bröstmjölksersättning. Livsmedelsverkets uppmaning är att välja bort palmolja, men vad gäller med bröstmjölksersättning som innehåller palmolja? Läs mer

Bättre möjlighet att förutsäga gulsot hos nyfödda

Nyfödda får ofta en mild form av gulsot som inte kräver behandling. Vissa utvecklar dock svår gulsot och nu har forskare hittat faktorer som ökar riskerna och förhoppningen är att man ska kunna riskbedöma mer effektivt och därmed förebygga skador. Läs mer

Flaskmata ditt barn

Petra Jankov Picha upptäckte att det inte fanns nån bra information för föräldrar som vill flaskmata sina barn. Då skrev hon en bok själv. Läs mer

Växa och Upptäcka Världen

Ett omfattande och personligt referat av boken med samma namn. Läs mer

Upplevelser

Barnets första utvecklingssprång Läs mer

Mönster

Barnets andra utvecklingssprång Läs mer

Nyanser

Det tredje utvecklingssprånget Läs mer

Kategorier

Sjätte utvecklingssprånget Läs mer

Händelser

Utvecklingssprång nummer fyra Läs mer

Relationer

Det femte språnget Läs mer

Sekvenser

Sjunde och sista utvecklingssprånget Läs mer

En vanlig men okänd diagnos

Torticollis betyder sned nacke, eller nackspärr rätt och slätt. På spädbarn kan detta behöva behandlas för att förhindra att skalle och ansikte inte växer till assymetriskt. Läs mer

Riskbarn för plötslig spädbarnsdöd kan identifieras med enkelt test

Förekomsten av plötslig spädbarnsdöd har sjunkit kraftigt sedan 1993 tack vare att fler barn nu sover på rygg. Trots det är plötslig spädbarnsdöd en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn upp till 1 års ålder. Nu visar forskning att ett enkelt test kan hitta barn med förhöjd risk. Läs mer

Livet med ett nyfött barn

Ni har blivit mamma och pappa! Fantastiskt, eller hur? Nu börjar livet med ert barn. Läs mer

Bär ditt barn

Komplettera eller byt ut vagnen mot en bärsjal! Läs mer

Efter förlossningen

Här kommer en redogörelse för vad som händer i din kropp efter förlossningen. Läs mer

Mat och näring för små barn

Läs om vad det lilla barnet behöver i mat- och näringsväg Läs mer

Vaccinering

Läs om det svenska vaccinationsprogrammet, biverkningar av vaccinering och vilka sjukdomar man kan vaccinera mot. Läs mer

ABC om barnmat

Kort om smakportioner och barnmat Läs mer

Mer i samma ämne

2022-09-05
Gifter i gamla plastleksaker innebär hälsorisk för barn
2022-06-27
Forskare: Minska matallergi med tidiga smakportioner
2022-01-14
Ingen förhöjd risk för psykisk ohälsa för IVF-barn
2021-11-30
Mammor hjälper forskare hitta faktorer som påverkar amningen av nyfödda
2021-10-20
Amning kopplas till minskad risk för typ 1-diabetes
2021-09-22
Gravida och ammande får bättre läkemedelsinformation med elektroniskt expertstöd
2021-09-13
Region Skånes amningsstrategi uppmärksammas av WHO
2021-09-13
Snart öppnas ny neonatalavdelning på SÖS
2021-06-18
Livets första månader påverkar immunsystemets utveckling
2021-03-12
Nappar i nya färger med ny certifiering
2021-02-01
Skånska kvinnor ammar sina barn mindre än i övriga Sverige
2020-12-09
Kan smakportioner minska risken för allergi?
2020-11-30
Här pågår en ständig jakt på bröstmjölk
2020-11-30
Larynxmask komplement vid syrebrist hos nyfödda
2020-11-16
Stora skillnader i amningsvanor beroende på var du bor
2020-11-13
Trenden: Fler barn ammas längre
2020-09-29
Bokstart för bebisar och små barn får mer pengar och blir permanent
2020-07-02
Apgarskalan användbar hälsokontroll av för tidigt födda barn
2020-06-22
Nyförlösta barn kan undersökas utomhus
2020-05-27
Bebisar gillar när du härmar dem
2020-05-11
Amningsmottagning öppnar på Södermalm
2020-05-08
Amningsmottagning öppnar på Kungsholmen
2020-04-07
Coronasmittat spädbarn på Akademiska
2020-03-30
Bara en förälder i taget på neonatalen
2020-03-18
Coronasmittad mamma ska inte separeras från nyfött barn
2020-03-16
Nyfödd bebis smittad med coronavirus
2020-01-13
BVC tog inte andningsupphåll hos spädbarn på allvar
2019-11-27
Koncentrerad näringslösning ökar tillväxten hos för tidigt födda
2019-09-17
Politiker säger nej till skylt om amning
2019-09-16
Larm om ökning avfall med kikhosta
2019-06-12
För tidigt födda har större risk för KOL
2019-05-27
Autism kan synas redan hos spädbarn
2019-05-14
Appen som testar dig inför föräldraskapet
2019-02-12
Mobilt BB-team startas i Malmö
2019-02-05
Fler nyfödda barn i Sörmland med försämrat hälsotillstånd
2019-01-31
Barnläkaren: Då bör du söka vård för ditt barn
2019-01-25
Mjölkpulver misstänks öka risken för typ-1 diabetes
2019-01-09
Brist på bröstmjölk till för tidigt födda - nu efterlyser Mälarsjukhuset donatorer
2018-12-12
Informationsmaterial ska få fler att amma
2018-12-05
Bra hygienrutiner minskar risken för infektioner hos för tidigt födda
2018-12-04
Dubbel risk för övervikt hos femåringar som druckit välling som små
2018-11-21
Agnes vägde 813 gram när hon föddes - fick hjälp av eldsjälar som syr prematurkläder: "Det var guld värt"
2018-11-21
Är du pappa eller partner och har spädbarn 6-12 månader?
2018-11-19
Nyblivna mammor i Uppsala ska få bättre amningsstöd
2018-11-14
Fler BVC satsar på samtal med pappor
2018-11-06
Protein från bröstmjölk kan rädda nyfödda som drabbas av sepsis
2018-10-26
Nya rön om tarmflorans utveckling hos spädbarn
2018-09-11
Amningsboken som förklarar, stöttar och peppar utan pekpinnar
2018-05-09
Känslighet för ljus hos spädbarn kopplas till autism
2018-05-02
Skapa unik födelseposter med ditt barns namn

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook