Barnsidan - Skaraborgs sjukhus introducerar ny förlossningsmetod
Meny

Förlossning > Skaraborgs sjukhus introducerar ny förlossningsmetod

Skaraborgs sjukhus introducerar ny förlossningsmetod

Publicerad: 2019-01-24
Det så kallade ”finska greppet” har visat sig minska risken för bristningar vid förlossning. Nu ska metoden introduceras för barnmorskor och läkare på Skaraborgs sjukhus.

På bilden: Gerald Wallstersson, processchef, Jouko Pirhonen, Tiina Pirhonen, Martenisa Doda, barnmorska, Karin Breding, gynläkare, irma Korhonen, enhetschef BB Skövde och Tina Forsell, barnmorska.

Foto: Bild och Media


I Finland är gammal hederlig barnmorskekunskap nyckeln till att förebygga förlossningsskador. Med införandet av "det finska greppet" inleder Skaraborgs Sjukhus arbetet med en nollvision för allvarliga bristningar.

Hur kommer det sig att andelen allvarliga bristningar är mer än hälften så låg i Finland jämfört med Sverige? Det korta svaret lyder: det finska handgreppet – ett grepp där barnmorskan i förlossningens slutfas hjälper kvinnan att bromsa farten och stöder mellangården med sina händer, ett så kallat perinealskydd.

Mer styrning

– I övriga Norden har en hands off-taktik varit vanligare sedan 1990-talet, där barnmorskorna har tagit en mer avhållsam roll i förlossningen. Studier visar dock att ett mer barnmorskestyrt framfödande ger minskade bristningar. Därför vill vi ändra hos oss, så att barnmorskorna  ger mer vägledning igen, säger Gerald Wallstersson, processchef inom kvinnosjukvården vid Skaraborgs Sjukhus.

Skaraborgs Sjukhus och Västra Götalandsregionen har anlitat makarna Tiina (barnmorska) och Jouko Pirhonen (läkare), som utvecklat arbetsmetoden med det finska greppet.

Tydliga resultat

–2005 inledde vi en studie där man undervisade fem norska sjukhus att använda perinealskydd. Då minskade andelen allvarliga bristningar från 4,3 procent till 1,2, säger Jouko Pirhonen.

Nyligen var paret Pirhonen på ett tvådagarsbesök på Skaraborgs Sjukhus i Skövde, då man föreläste för förlossningspersonalen och lärde ut metoden. I februari-mars, återkommer makarna för att under fyra veckor på BB Skövde instruera och följa personalens användning av det finska greppet.

–Det finns ju alltid en viss skepsis när det kommer någon utifrån som ska lära ut något nytt till yrkesmänniskor som jobbat länge inom sitt område. Men det vi lär ut är gammal, samlad kunskap och jag tycker att personalen vid Skaraborgs Sjukhus har bemött oss på ett väldigt bra sätt, säger Jouko Pirhonen.

Låg siffra kan bli ännu lägre

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar man med en nollvision för allvarliga bristningar i samband med förlossningar. Skaraborgs Sjukhus ligger lågt i andel bristningar, 2,2 procent, vilket är under VGR:s måltal på 3 procent. Att jämföra med 0,36 procent i Finland.

–Vi vill naturligtvis att vår siffra sjunker ännu mer. Därför har vi också bildat en tvärprofessionell grupp hos oss som ska leda arbetet med nollvision bristningar. För att lyckas bli ännu bättre så vill vi att alla – läkare och barnmorskor – jobbar på samma sätt, säger gynläkare Karin Breding. 

Mer läsning:

Så här fungerar "finska greppet" (svt.se)

Jennifer Börjesson drabbades av svåra bristningar vid sin förlossning (svt.se)

Läs mer hos vgregion.se

Källa: Svt.se & vgregion.se

Bristningar i samband med förlossning indelas i fyra olika huvudgrupper:

  • Grad 1: Bristningar i slidans slemhinna, mynning eller i mellangården, vilka läker relativt snabbt.
  • Grad 2: Bristningar i slidans slemhinna och mynning samt i hud och muskler i mellangården och behöver ofta sys för att läka ordentligt.
  • Grad 3: Omfattar muskler i bäckenbotten och i ändtarmens slutmuskel.
  • Grad 4: Totalruptur – omfattar både ändtarmens slutmuskel och slemhinna.

Skrivet av: Skaraborgs Sjukhus

På bilden: Gerald Wallstersson, processchef, Jouko Pirhonen, Tiina Pirhonen, Martenisa Doda, barnmorska, Karin Breding, gynläkare, irma Korhonen, enhetschef BB Skövde och Tina Forsell, barnmorska.

Foto: Bild och Media


Bristningar i samband med förlossning indelas i fyra olika huvudgrupper:

  • Grad 1: Bristningar i slidans slemhinna, mynning eller i mellangården, vilka läker relativt snabbt.
  • Grad 2: Bristningar i slidans slemhinna och mynning samt i hud och muskler i mellangården och behöver ofta sys för att läka ordentligt.
  • Grad 3: Omfattar muskler i bäckenbotten och i ändtarmens slutmuskel.
  • Grad 4: Totalruptur – omfattar både ändtarmens slutmuskel och slemhinna.Ännu mer i 'Förlossning'
» Studie visar att barnmorskenärvaro förbygger allvarliga bristningar
» Danderyds sjukhus börjar erbjuda igångsättning i hemmet
» Hinnsvepning inom förlossningsvården
» Antalet födslar minskade i Stockholm under 2019
» Att klippa navelsträngen senare kan hindra hjärnskador hos nyfödda
» Äldre kvinnor löper högre risker vid graviditet och förlossning
» Komplexa samspel i genetiken bakom barns födelsevikt
» Nu kan du med planerat kejsarsnitt välja att samtidigt sätta in en spiral - helt risk- och smärtfritt
» Hemförlossning blir tilläggsuppdrag i Stockholms vårdval
» Mobilt BB-team startas i Malmö
» Två barnmorskor vid förlossningen för ökad patientsäkerhet
» Skaraborgs sjukhus introducerar ny förlossningsmetod
» Team hjälper vid förlossningsskador
» Koll på statistiken gav färre komplikationer på förlossningen
» Överviktskirurgi kopplas till säkrare förlossning
» Ökad risk att utveckla matallergi för barn födda med kejsarsnitt
» Ny vårdform för graviditet och förlossning testas i Stockholm
» RSFU öppnar hjälplinje för nyförlösta
» Ny forskning tittar närmare på riskerna efter kejsarsnitt
» Forskare har identifierat generna som styr graviditetslängd


Våra senaste boktips

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook