Barnsidan - Lustgasens smärtlindrande effekter utredda
Meny

Förlossning > Lustgasens smärtlindrande effekter utredda

Lustgasens smärtlindrande effekter utredda

Publicerad: 2017-03-28
Lustgas används ofta som smärtlindring vid förlossning, men eftersom effekten är omdiskuterad och personal på förlossningen oavsiktligt utsätts för gasen så har SBU utrett de vetenskapliga evidensen för att lustgas lindrar förlossningssmärtor.

SBU är är Statens beredning för medicinsk och socail utvärdering och har nyligen utrett frågan "Finns det vetenskaplig evidens för att lustgas lindrar förlossningssmärtor och vilka andra smärtlindringsmetoder är likvärdiga eller bättre än lustgas?"

SBU har tittat på befintlig forskning om lustgas i förlossningsvården; systematiska översikter, randomiserade kontrollerade studier (RCT-studier) och observationsstudier. Totalt ingick 18 artiklar i utredningen och SBU redovisar studiernas slutsatser i sin rapport.

I genomgången hittades en systematisk översikt där olika former av smärtlindring via inhalation jämfördes sinsemellan och även jämfördes mot transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), placebo eller ingen behandling alls.

Översikten fann att lustgas gav upphov till bättre smärtlindring än placebo eller ingen behandling. Däremot var den smärtlindrande effekten sämre för lustgas än för fluranderivat. Lustgas gav även upphov till fler biverkningar i form av illamående, kräkningar och yrsel jämfört med fluranderivat. Den smärtlindrande effekten av TENS var likvärdig med den för lustgas.

Några av RCT-studierna har gjort jämförelser mellan lustgas och petidin, en av studierna visar att petidin gav snabbare effekt men att den smärtlindrande effekten var densamma eller något bättre för lustgas efter en timme. Två andra studier, RTC-studier, visade att kontinuerlig inhalering av lustgas gav en bättre smärtlindrande effekt än växelvis (intermittent) inhalering.

Tre observationsstudier stödjer att ryggbedövning ger bättre smärtlindring än lustgas. Två observationsstudier pekade enligt författarna på att en högre dos lustgas gav en bättre smärtlindrande effekt jämfört med en lägre dos lustgas.

Ladda ner och läs mer i rapporten här


Skrivet av: BarnsidanLämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet sextio med siffror i fältet här

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook