Barnsidan - Så kan du hjälpa ditt barn att förbättra sina kognitva och matematiska förmågor
Meny

Föräldraskap > Så kan du hjälpa ditt barn att förbättra sina kognitva och matematiska förmågor

Så kan du hjälpa ditt barn att förbättra sina kognitva och matematiska förmågor

Publicerad: 2021-05-25
Forskning har visat att kognitiv träning kan förbättra ditt barns inlärning och förmågor att lösa problem. Här får du veta lite mer om kognition och hur du med hjälp av appen Vektor från Cognition Matters kan lägga upp ett träningsprogram som avsevärt kommer förbättra de kognitiva och matematiska förmågorna hos barnet.

Vad är kognition och hur kan träning hjälpa?

Kognition handlar enkelt uttryckt om hur hjärnan arbetar, processar, lagrar och tar fram information. Med våra kognitiva förmågor kan vi planera och organisera både kortsiktigt och långsiktigt, lösa problem, analysera resultat och fatta beslut.

Tidigare trodde man att antalet hjärnceller var förutbestämt och nya hjärnceller inte kunde bildas efter det hjärnan var färdigutvecklad. Detta har visat sig felaktigt, det bildas nya hjärnceller varje dag och det finns gott om exempel på att olika hjärnskador kan repareras. Faktum är att hjärnan förändras under hela livet och anpassar sig efter förutsättningar och utmaningar i livssituationen. Man har t.ex sett att musik ökar aktiviteten i hjärnbanorna mellan hjärnhalvorna och synapserna aktiveras och stärks (källa) och att personer som fått öva på att jonglera fick ökande volym av den grå hjärnsubstansen (källa1 källa2).

Detta med hjärnans så kallade neuroplasticitet är relativt nya upptäckter, men kort och gott kan man säga att hjärnans förmågor - likt kroppens övriga fysiska förmågor - kan tränas och utvecklas för speciella färdigheter och ändamål.

Kognitiv träning

Kognitiv träning är ett spännande fält inom kognitiv neurovetenskap och förmodligen gör du som förälder redan mycket träning (medvetet eller omedvetet) med ditt barn.

Här är några exempel på kognitiv träning för barn:

 • Rita eller använda ord för att beskriva en plats eller personerna i rummet
 • Olika pyssel eller knåp som går ut på att studera och hitta likheter/skillnader, t.ex. "finn fem fel" eller "vad passar/passa inte ihop". Prova även den klassiska appen Little Things!
 • Öva på att sätta namn på detaljer i en bok och sortera detaljerna t.ex. "peka på alla grönsaker", "vad heter allt som är blått på den här sidan" osv
 • Minnesövningar av olika slag
  • Stapla ett torn, riva det och försöka bygga upp det likadant
  • Lägga upp 5-10-15 små leksaker på en duk som barnet får titta på och sedan när barnet håller för ögonen tar man bort en sak som barnen sedan ska lista ut.
  • Spela memory
 • Läsa böcker och efteråt be barnet berätta med egna ord om en del i handlingen
 • Lägga pussel / tantrix
 • Bygga med Lego/Duplo/PlusPlus el dyl
 • Lägga pärlplattor
 • Trä pärlhalsband
 • Färglägga efter nummer
 • Leken "Ett skepp kommer lastat"

Hur kan kognitionsträning hjälpa barn med matematiken?

Forskning har visat att kognitiv träning möjliggör förbättring av de förmågor som behövs vid inlärning och problemlösning. Kognitiva nedsättningar, som lågt arbetsminne och bristande uppmärksamhetsförmåga, är en av de vanligaste anledningarna till misslyckande i skolan och det gäller särskilt för matematik.

Arbetsminnesträning som är en kognitiv träningsform har visat sig vara effektivt, inte bara för personer med ADHD, utan för alla. Barn som tränar och förbättrar sitt arbetsminne kommer ihåg instruktioner bättre och får förbättrad uppmärksamhet i vardagssituationer.

Cognition Matters är en svensk icke-vinstdrivande stiftelse som har som mål är att utveckla kognitiva träningsverktyg, t.ex Vektor och Vektor Flex. Fokus är att ge barnen verktyg för att förbättra sin förståelse för tal och samtidigt träna sitt arbetsminne och koncentrationsförmåga.

Vektor ger förbättrat arbetsminne och ökad förståelse av tal = bra start i matematik!

Bilden visar skärmavbilder från appen Vektor.

Första bilden visar tallinjen där tal representeras på flera sätt; längd på stapeln, antal, spatialt och symboliskt som siffra. Andra bilden visar arbetsminnesträning såsom att hålla information i arbetsminnet och komma ihåg instruktioner. Tredje bilden visar en övning i spatiala förmågor och problemlösning.

Se större bilder och läs mer här

Verktyget som tagits fram av Cognition Matters kan användas i skolan och hemma av barn utan förkunskaper i matematik men även av barn med 1-2 år i skolan och av barn med dyskalki eller andra mattesvårigheter.

Programmet består av 40 träningstillfällen som vardera tar cirka 30 minuter.

Cognitive Matters skriver så här till föräldrar som vill prova Vektor med sitt barn:

Innan ni sätter igång med Vektor är det bra att göra en plan för vilken tid på dagen ni har möjlighet att ägna 30 minuter åt träningen, och när det passar för er att planera in en 8-10 veckors period med Vektor 4-5 dagar per vecka. Det går bra att ta en veckas uppehåll under träningsperioden.

Majoriteten av barnen som tränar med Vektor verkar tycka att det är roligt. Men träningen är också krävande. Det är inte meningen att barnen ska klara alla försök med en gång. Förbered barnen på att det kan bli frustrerande när det blir fel ibland. Om du som vuxen är närvarande och engagerad i barnens träning, hjälper du dem att genomföra hela träningsperioden.

Läs mer om Vektor och titta på filmklipp som visar hur du kommer igång och får en bra start

Följ också Cognition Matters på Facebook


Skrivet av: BarnsidanLämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet sextiofem med siffror i fältet här

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook