Barnsidan - Förbättra betygen genom att förstå kunskapskraven
Meny

Föräldraskap > Förbättra betygen genom att förstå kunskapskraven

Förbättra betygen genom att förstå kunskapskraven

Publicerad: 2015-08-14
Genom att förstå hur skolprestationerna bedöms kan elever, oavsett kunskapsnivå, förbättra sina skolresultat och betyg. URs animerade serie "Förstå kunskapskraven" förklarar Skolverkets beskrivningar av kunskapkraven för olika ämnen.

Avsnitt 1: Att utveckla ett resonemang

Förklaring av ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för årskurs 9 "Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk."

Avsnitt 2: Att föra en diskussion framåt

Förklaring av ett av Skolverkets kunskapskrav i fysik för årskurs 9: "I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem."

Avsnitt 3: Nyanserade resonemang och komplexa samband

Förklaring av ett av Skolverkets kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9 " Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation."

Avsnitt 4: Att lösa problem och föra resonemang

Förklaring av ett av Skolverkets kunskapskrav i matematik för årskurs 9 "Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt."

Avsnitt 5: Att pröva och ompröva

Förklaring av ett av Skolverkets kunskapskrav i slöjd för årskurs 9 "Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt."


Skrivet av: Mia Althoff
Född 1972, bor i villa med man och tre barn; Filippa -00, Felix -02 och Fredrika -07. Jag jobbar med webbutveckling på Mainloop och driver barnsidan.se på fritiden.


Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet sextiotre med siffror i fältet här