Barnsidan - Experternas tips för att undvika att barnen hamnar i kläm vid skilsmässa
Meny

Föräldraskap > Experternas tips för att undvika att barnen hamnar i kläm vid skilsmässa

Experternas tips för att undvika att barnen hamnar i kläm vid skilsmässa

Publicerad: 2022-06-15
Många barn växer idag upp med skilda föräldrar, och det kan vara svårt att hitta en lösning som gör att barnen inte drabbas. Det är lätt att gå vilse bland alla juridiska termer och lagar som dyker upp när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Inför sommaren väcks dessutom många vårdnadstvister till liv i samband med att semestern ska planeras.

I dagens moderna samhälle blir inte alltid livet med en partner som man har tänkt sig. Faktum är att många svenskar skiljer sig, och när barn är involverade uppstår ofta en konflikt om vårdnad. Under 2020 var nästan 66 000 barn med om att deras föräldrar skilde sig, och antalet vårdnadstvister ökar.

- Vi kan tydligt se att vårdnadstvister blir allt vanligare, och att fler fall går till domstol, vilket är en oroväckande utveckling. Konflikter mellan föräldrar om vårdnad, boende och umgänge är problematiskt för barnen som drabbas allra hårdast, speciellt i långdragna rättsliga processer. Barnkonventionen är en viktig del av den svenska lagstiftningen, och ska sätta barnets bästa först. Tyvärr speglar det inte verkligheten i många vårdnadstvister idag och mycket av ansvaret läggs över direkt på föräldrarna. När man diskuterar dessa frågor ska man komma ihåg att det är barnens behov som ska tillgodoses och inte föräldrarnas, säger Sanne Andersson, jurist på Familjens Jurist.

Har man gemensam vårdnad ska man tillsammans fatta beslut när det gäller barnen, vilket förutsätter att föräldrarna kan komma överens. Men inför sommaren blossar många vårdnadstvister eller konflikter upp på nytt, när umgänget ska anpassas efter semesterveckor och utlandsresor.

- Det råder en del missuppfattningar om barnets egen inverkan på vårdnaden, där många tror att barn får bestämma helt själv vilken förälder de vill bo hos, vilket inte stämmer. Däremot ska barn ha inflytande över beslutet enligt svensk lag, och ju äldre barnet är desto tyngre väger deras vilja. Inför semestern är det lätt att man blandar in barnen genom att locka med utlandssemestrar eller andra härliga aktiviteter under sommarlovet och risken är stor att barnen hamnar i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Men det är samma regler som gäller kring vårdnaden under sommaren som resten av året, så planera tillsammans och i god tid för att undvika konflikt, förklarar Sanne Andersson.

En trygg uppväxt innebär inte nödvändigtvis att hela familjen ryms under ett tak. Det handlar snarare om bra kommunikation föräldrarna emellan, oavsett om de lever tillsammans eller inte - det menar Camilla Linde, leg psykoterapeut och ansvarig för familjerådgivningen på Mind Sthlm.- Det är viktigt att komma ihåg att det oftast inte är uppbrottet eller skilsmässan i sig som skapar långsiktiga problem för barn. Det är snarare hur föräldrarna kommunicerar med och om varandra som påverkar, oavsett om man lever tillsammans eller inte. Konflikt och bråk är alltid jobbigt att växa upp med. Det är viktigt som förälder att ta barnens perspektiv och fråga sig själv hur ens handlingar påverkar barnen. Tycker man det är svårt att kommunicera med varandra utan att bråka bör det ske utan barnen närvarande, och eventuellt tillsammans med en tredje part, säger Camilla Linde.

Juristen och psykoterapeutens tre bästa tips för en så bra skilsmässa som möjligt, för barnens skull:

Utgå alltid från barnets bästa

Fundera tidigt på frågor som rör vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Det bästa alternativet är om det är möjligt att barnen behåller sin vardag i så stor utsträckning som möjligt - stanna i sin trygga miljö och gå kvar i samma skola eller förskola. De flesta föräldrar väljer att fortsätta ha gemensam vårdnad efter en skilsmässa, och fattar gemensamma beslut om juridiska frågor.

Skilj mellan er parrelation och ert föräldraskap

Trots att relationen har gått i kras behöver föräldraskapet fortsätta att utvecklas. När man är föräldrar till samma barn men under olika tak är det extra viktigt med kommunikationen. Låt inte barnen hamna mellan er som budbärare eftersom de ofta vill vara lojala mot båda och kan fara illa.

Blir det problem - våga ta hjälp

Om ni lätt hamnar i konflikt med varandra försök att hålla er till det praktiska och inte blanda in känslorna för mycket. Men ibland uppstår det tvister som kräver experthjälp. Vid en tvist är det ofta mycket känslor inblandade och då är det oftast skönt att kunna hänvisa alla beslut till en opartisk expert som ser till att allt går till på ett korrekt sätt.


Skrivet av: Familjens Jurist

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook