Barnsidan - Svårt få tid för cykling i barns inrutade vardag
Meny

Nyheter > Svårt få tid för cykling i barns inrutade vardag

Svårt få tid för cykling i barns inrutade vardag

Inrutade dagar och längre avstånd till skola och fritidsaktiviteter har gjort att barns cyklande minskat. Stressade föräldrar väljer att skjutsa istället för att cykla med sina barn. I en rapport till regeringen efterlyser VTI en nationell strategi.VTI har i ett regeringsuppdrag sammanställt kunskap om tänkbara orsaker till det minskade cyklandet och gett förslag på åtgärder för att vända trenden. Statistiken visar att det är andelen personer som cyklar som har minskat, den cyklade sträckan har däremot inte förändrats. Framförallt är det fritidscyklandet hos barn och unga som avtagit.

Mindre tid för fri lek– Förändringen kan förklaras av ökade avstånd till fritidsaktiviteter, att föräldrar på grund av arbete inte har tid att cykla eller gå med barnen och därför skjutsar, men också att barns vardag idag är mer inrutad än tidigare. De spenderar mycket tid i skolan och på fritidsaktiviteter och har inte lika mycket fri tid för lek utomhus, säger Malin Henriksson, forskare på VTI.

Cyklandet till skolan har också minskat, bland annat på grund av att det fria skolvalet lett till ökade avstånd. Andra orsaker är fler bilar i hushållen, förändringar i hur barn leker och kommunicerar, bristande faktisk och upplevd säkerhet i kombination med föräldrars föreställningar om barns trafikförmåga. Cykelresorna har delvis ersatts av bilresor men framför allt av ett ökat gående och resande med kollektivtrafik.

– För att barn och unga ska få möjlighet till ökad och säker cykling föreslår vi att det tas fram en nationell strategi. Vi vill se ett skifte i synsätt från cykling som en fråga om trafiksäkerhet till en fråga som även inkluderar barns och ungas hälsa, självständiga resande och delaktighet, säger Malin Henriksson.

Lyft in i läroplanenNågra ytterligare åtgärder som föreslås i rapporten är bland annat kunskapsmål om cykling i läroplanen, höjd kompetens om barns och ungas cykling bland planerare, och att det säkerställs att alla barn har tillgång till en cykel samt stöldsäkra, trygga och lättillgängliga cykelparkeringar på allmänna platser.

– Vi behöver också identifiera vilka kriterier kopplade till den byggda miljön som garanterar säker och framkomlig cykling för barn i olika åldrar, säger Anna Niska, forskningsledare på VTI.

Det finns ett stort behov av mer forskning inom området. Exempelvis behövs mer kunskap om vilka barn som cyklar mindre, om det hänger ihop med föräldrarnas inkomst och sysselsättning, samt hur utbredda föreställningarna om att barn inte bör cykla själva är bland olika grupper.

VTI Rapport

Källa: VTI / Forskning.se


Artikeln har visats: 124 gånger
Publicerad: 2018-01-02 15:19:39
Inlagd: 2018-01-02 15:14:48
Uppdaterad: 2018-01-02 15:20:19

taggar
cykla  vardagsmotion  


Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet fyrtiofem med siffror i fältet här

Fler nyheter

Örebro Universitet / Forskning.se 2018-01-17 14:17
Höga halter miljögift från flamskyddsmedel i bröstmjölk
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet / Forskning.se 2018-01-17 13:46
Inkomst och utbildningsnivå avgör om kvinnor lämnar gynekologiskt cellprov
 2018-01-17 12:03
Förbättra matematikresultaten med fler bråk
Karlstads Universitet & Forskning.se 2018-01-17 11:39
Barn mår och presterar bättre när de får gå, cykla eller åka buss till skolan
Karlstads Universitet / Forskning.se 2018-01-17 11:27
Paracetamol under graviditeten kan ge sämre språkutveckling hos barn
Kemivarldenbiotech.se 2018-01-17 10:56
Amning minskar diabetesrisk
Svt.se 2018-01-17 10:56
2016 skedde flest antal kejsarsnitt i Stockholm
Alla nyheter