Nyheter > Oro för framtiden efter barns hjärntumör

Oro för framtiden efter barns hjärntumör

Återfall i cancer är det som föräldrar till barn med avslutad hjärtumörbehandling fruktar allra mest. Därnäst kommer oron över hur barnets framtid påverkas.
Återfall i cancer är det som föräldrar till barn med avslutad hjärtumörbehandling fruktar allra mest. Därnäst kommer oron över hur barnets framtid påverkas av sena komplikationer av behandlingen och när det gäller kroppslig och psykologisk utveckling. Det visar en studie från Karolinska Institutet, där man särskilt studerat rädsla hos familjerna till barn med behandlad hjärntumör.

Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Pedaitric Oncology Nursing. I studien såg forskarna att föräldrar till barn med hjärntumör känner sig otrygga inför framtiden. I de avseenden som kartlades i studien var rädslan signifikant starkare bland dessa föräldrar än bland dem vars barn haft leukemi.

Forskarna har följt sammanlagt 292 föräldrar till barn som behandlats för hjärntumör eller leukemi. I båda fallen fanns likartade mönster för rädsla för komplikationer som kan uppträda längre fram i tiden, men överlag var hjärntumördiagnosen den mest skrämmande. Forskarna tror att det som återspeglas i föräldrarnas oro är de risker som är förknippade med behandling av tumörer i centrala nervsystemet (CNS), samtidigt som behandling och utfall ofta är unik för varje enskilt barn när det gäller den här typen av tumörer.

– Föräldrarna upplever mindre kontroll över hur utfallet ”brukar bli” när det gäller behandling och eventuella komplikationer. Förutom återfall och fysiska komplikationer är inlärnings- och skolprestationer och barnets känslomässiga utveckling sådant som i hög grad upptar föräldrarna, säger docent Krister Boman, som leder projektet där studien ingår.

Forskarna menar att uppföljningen efter sjukdomen är avgörande för de behov som barnen och familjerna har. Förebyggande, rehabiliterande och kompenserande insatser på individuellt och samhälleligt plan är en väg att reducera skälen till rädslan som många föräldrar känner. Resultaten talar för en ökad individualisering när det gäller omhändertagande och information till familjer med barn som drabbats av cancer.

– Vår studie visar att föräldrar till barn med hjärntumör i detta sammanhang har helt unika behov. Det är extra viktigt att de får en anpassad uppföljning med riktade stödåtgärder, som om de utförs på ett bra sätt påtagligt kan minska riskerna för problem, säger Krister Boman.

Studien har gjorts med stöd från Barncancerfonden och Cancer- och trafikskadades riksförbund och ingår i ett större nationellt forskningsprojekt om konsekvenser, insatsbehov och uppföljning vid barncancer.

Källa: Karolinska Institutet


Skrivet av: Mia Althoff
Född 1972, bor i villa med man och tre barn; Filippa -00, Felix -02 och Fredrika -07. Jag jobbar med webbutveckling på Mainloop och driver barnsidan.se på fritiden.Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet sextiotvå med siffror i fältet här
Publicerad: 2009-04-07

Ännu mer i 'Nyheter'
» Därför tackar föräldrar nej till att vaccinera sina barn
» Krisen på förlossningen över - "full bemanning"
» Unicef: Värsta året hittills för Syriens barn
» Multiresistenta bakterier ökar stort i Kronoberg
» Många unga kvinnor har smärta vid samlag
» Barnläkarens råd: Ge inte ditt barn okänd bröstmjölk
» Barnvagnsmarsch - för framtida mödrars skull
» Flera vinster med tidig potträning
» Södertälje sjukhus invigs - blir ett av landets modernaste sjukhus
» Så farlig är mässlingen - och så skyddar du ditt barn
» Anna skickades hem åtta timmar efter förlossning
» Barnmorskan: "Vi kan inte längre blunda för förlossningsskadorna" | Baaam
» Vad styr ensamstående mammors möjligheter att få ihop arbetsliv och familjeliv?
» Omstridda förlossningsplatser öppnar i Södertälje
» Utreder sambandet mellan vårdskador och personalbrist
» Epidemiolog: Utan vaccin blir fler sjuka och dör
» Fetma hos modern kopplad till ökad risk för CP hos barnet
» Schizofreni kopplas till mammans vikt under graviditeten
» Hundred Times of Difference - utställning av förlossningsbilder från Sverige och Tanzania
» Ju tidigare man läser för barnen desto bättre

Böcker om vänta, föda och ha barn


Malin Wollin: En mamma blir till : för alla som längtar, väntar och ska föda en bebis

Elvén/Wiman: Barn som bråkar - att hantera känlsostarka barn i vardagen

Gudrun Abascal: Att möta förlossningssmärtan

Katerina Janouch: Nya Barnliv